Διαφάνεια

Η σελίδα ενημερώνεται σε κάθε έξοδο / έσοδο με το που συμβαίνει.

2016


Έξοδα

– Domain name: 11.53 €

– Συνδρομή στο WordPress: 13.00

– Εκτυπώσεις για το 1ο Welcome Summer Fest: 100.00 €

– DVD για το 1ο Welcome Summer Fest: 40.49 €

– – Σύνολο: 165.00 €

Έσοδα

– Από δωρεές: 0 €

(οι δωρεές που έγιναν στο 1o Welcome Summer Fest – γύρω στα 60 ευρώ – δόθηκαν για τα τρέχοντα έξοδα του Κόμματος Πειρατών Ελλάδος που μας προμήθευσε με υλικό και δεν χρησιμοποιήθηκαν από εμάς)