Γλωσσάρι / Οδηγός για τα έργα που μεταφράζουμε [υπό συνεχή ενημέρωση]

→ Χρήση πληθυντικού ευγενείας και αποφυγή χρήσης γένους.
→ Τα ονόματα εφαρμογών δεν μεταφράζονται (CryptPad, CryptDrive κτλ).
→ Συντομεύσεις πληκτρολογίου (ESC, Enter κτλ) δεν μεταφράζονται.
→ Λέξεις / Φράσεις υπό έλεγχο και προτάσεις αλλαγών, στο σχετικό pad.

A

 • Actions = Ενέργειες
 • Additional = Επιπρόσθετοι/ ες/ α
 • Apps = Εφαρμογές
 • Attributes = Παράμετροι
 • Adblocking tools = Εργαλεία απόκρυψης διαφημίσεων
 • Advanced features = Προηγμένες λειτουργίες

B

 • Browser = Περιηγητής
 • Backup = Αντίγραφο ασφαλείας
 • Backup link = Σύνδεσμος ασφαλείας

C

 • Click = Κάνε «κλικ» (ή «Click Ok = Πατήστε Ok»)
 • Collaboration = Συνεργασία
 • Collaborative = Συνεργατικός/ η
 • Critical error = Κρίσιμο σφάλμα
 • Coming soon = Έρχεται σύντομα
 • Clipboard = Προσωρινή μνήμη
 • Current folder= Τρέχοντα φάκελο
 • Custom = Προσαρμοσμένο (πχ custom settings = προσαρμοσμένες ρυθμίσεις)
 • Cancel = Ακύρωση
 • Clear = Εκκαθάριση
 • Clean – Εκκαθάριση
 • Contains = Περιέχει
 • Confirm = Επιβεβαίωση

D

 • Drive = Αποθηκευτικός χώρος
 • Drag = Σύρω/ ε
 • Display = Εμφάνιση
 • Directory = Τοποθεσία
 • Decrypt = Αποκρυπτογράφηση/ Αποκρυπτογραφώ
 • Download = Λήψη
 • Developer = Προγραμματιστής

E

 • Error = Σφάλμα
 • Editor = Επεξεργαστής ή Συντάκης (πρόσωπο), ανάλογα την πρόταση
 • Embed = Ενσωμάτωση
 • Encountered = Αντιμετώπισε
 • Events = Δραστηριότητες

F

 • Folder = Φάκελος
 • File manager = Διαχειριστής αρχείων
 • Feature = Χαρακτηριστικό
 • Feedback = Αναπληροφόρηση
 • Force = Εξαναγκασμός (πχ. Force log out = εξαναγκασμός αποσύνδεσης)

G

 • Grid = Πλέγμα

H

 • Highlight = Υπογραμμίζω

I

 • Icon = Εικονίδιο
 • Initializing = Προετοιμασία
 • Indentation = Εσοχή
 • Invalid = Μη έγκυρο/ η
 • Iframe = [Δεν μεταφράζεται]
 • Internal server error = Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή
 • Improve = Βελτιώνω

J

K

L

 • Loading = Φόρτωση
 • Lag = Αργή σύνδεση
 • Layout = Διάταξη
 • Link = Σύνδεσμος

M

 • Make = Δημιουργώ/ δημιουργία/ δημιούργησε, αναλόγως το ύφος της πρότασης
 • Media Tag = [Δεν μεταφράζεται]
 • Metadata = Μεταδεδομένα
 • Mark = Σημειώνω

N

 • Nested folders = Υποφάκελοι

O

 • Opt out = Απέχω από (ένα newsletter, για παράδειγμα)
 • Options = Επιλογές
 • Opacity = Αδιαφάνεια
 • Occurred = Προέκυψε

P

 • Pad = [Δεν μεταφράζεται]
 • Pending = Εκρεμμεί
 • Properties = Ιδιότητες
 • Persist = Επιμένει/ Επιμείνει
 • Progress = Εξέλιξη
 • Public Signing Key = Δημόσιο κλειδί κρυπτογράφησης

Q

R

 • Rich text = Εμπλουτισμένο κείμενο
 • Real Time = Σε πραγματικό χρόνο, πραγματικού χρόνου
 • Read-only mode = Κατάσταση ανάγνωσης /για ανάγνωση/ μόνο
 • Reload = Επαναφόρτωση
 • Realtime engine = Μηχανή πραγματικού χρόνου
 • Release notes = Σημειώσεις κυκλοφορίας
 • Registered = Εγγεγραμένος/ η
 • Restore = Επαναφορά
 • Remove = Αφαίρεση
 • Retrieve = Ανάκτηση
 • Root (folder) = Γονικός φάκελος
 • Required = Απαιτείται
 • Recommended = Συνίσταται
 • Reset = Επαναφορά

S

 • Section = Τμήμα, Τομέας
 • Server = Διακομιστής
 • Save/d = Αποθήκευση/ Αποθηκεύτηκε
 • Session = Συνεδρία
 • Styles (dropdown menu) = Μενού μορφοποίησης
 • Shortcuts = Συντομεύσεις
 • Start fresh = Ξεκινήστε από το μηδέν/ εκ νέου
 • Settings = Ρυθμίσεις
 • Syntax highlighting = Επισήμαση σύνταξης
 • Script = [Δεν μεταφράζεται]
 • Submit = Υποβολή
 • Sorted = Ταξινομημένα

T

 • ToDo = Εργασίες
 • Trash = Σκουπίδια/ Κάδος
 • Tag = Ετικέτα/ Βάλτε ετικέτα
 • Terms of Service = Όροι και Προϋποθέσεις
 • Template = Πρότυπο
 • Tab = Καρτέλα
 • Toolbar = Γραμμή εργαλείων
 • Tips = Συμβουλές
 • Thumbnails = Μικρογραφίες

U

 • Unity is Strength = Ισχύς εν τη ενώσει
 • Upload = Μεταφόρτωση
 • URL = Διεύθυνση
 • Unsorted = Αταξινόμητα
 • Unexpected = Μη αναμενόμενο

V

 • Viewer (πρόσωπο) = Θεατής
 • Version = Έκδοση

W

 • Walk through = Οδηγός χρήσης
 • Whiteboard = Πίνακας σχεδιασμού
 • Wizard = Οδηγός

X

Y

Z

Zero Knowledge = [Δεν μεταφράζεται]