100 ελεύθερα λογοτεχνικά βιβλία

Με αφορμή το πρόσφατο πολιτιστικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Φυλής, η Ανοικτή Βιβλιοθήκη OpenBook και ο Γιάννης Φαρσάρης, απέστειλαν 100 ελεύθερα λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή για δωρεάν διαμοίραση.Συνεχίστε…