Ανταλλαγή βιβλίων

Υπάρχει μια σκέψη για διοργάνωση ανοιχτής συνάντησης ανταλλαγής μεταχειρισμένων βιβλίων και περιοδικών, συνοδευόμενη από συζήτηση για πιθανή ίδρυση ανεξάρτητης (από εθελοντές), μόνιμης ανταλλακτικής βιβλιοθήκης στο δήμο Φυλής. Θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο;

Advertisements