Χθες, 30 Μαΐου 2017, καταθέσαμε πρόταση στον δήμο Φυλής για την υιοθέτηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας αναφοράς προβλημάτων, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλους δήμους της χώρας μας. Η πρόταση κοινοποιήθηκε στην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, κυρία Ζωή Αρβανιτάκη, στους επικεφαλής των παρατάξεων, κυρίους Δημήτρη Μπουραΐμη, Δημήτρη Τσιουμπρή, Γιώργο Αβράμη, Κώστα Λουμιώτη, καθώς επίσης και στον υπεύθυνο του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, κύριο Μαρίνο Μουρούτσο.

Ακολουθεί η πρόταση, όπως κατατέθηκε…

Στα πλαίσια της ανοιχτής επικοινωνίας με τους δημότες τους, κάποιοι δήμοι [1] έχουν θέσει σε εφαρμογή μία ψηφιακή πλατφόρμα [2] μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να αναφέρονται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες [3].

Σε σχετική δημοσκόπηση [4], το 92% των συμμετεχόντων θεωρεί πολύ βολικό το να μπορεί να αναφέρει ψηφιακά τα προβλήματα της περιοχής του, ενώ ένα 4% το έχει ήδη δοκιμάσει και το χαρακτηρίζει αποτελεσματικό.

Επιθυμώντας τον εκσυγχρονισμό του δήμου μας και πιστεύοντας βαθύτατα πως αυτό το έργο θα ενισχύσει την συμμετοχή των πολιτών μα και την έγκυρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, ζητούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο υιοθέτησης της συγκεκριμένης — ή παρόμοιας [5] — πλατφόρμας.

Σας επισυνάπτουμε εκτυπωμένα τα έγγραφα της υπηρεσίας Sense City και τα emails επικοινωνίας που είχαμε με τους υπεύθυνους του έργου.Σας παραθέτουμε σύνδεσμο με παρουσίαση του έργου σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα [6].

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τον χρόνο σας.

[1] Πατρών, Ζακύνθου
[2] http://sense.city/
[3] Καθαριότητας, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης κ.ο.κ.
[4] https://sonsofpiracy.org/2017/04/30/fixmycity/
[5] http://glyfada.fixmycity.today/
[6] http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/432297

Η πρόταση, τα επισυναπτόμενα έγγραφα, καθώς και τα emails επικοινωνίας με τους ανθρώπους του Sense City (κατόπιν έγγραφης αδείας), είναι ελεύθερα διαθέσιμα για ανάγνωση και λήψη.